ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Zmiana na stanowisku Prezesa ObronaNarodowa.pl WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Artykuły

Zmiana na stanowisku Prezesa ObronaNarodowa.pl

Nadesłał admin w dniu 25-05-2017 - 10:22

Z dniem 24.05.2017 r. rezygnację z funkcji Prezesa stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl złożył dotychczasowy Prezes Grzegorz Matyasik. Zarząd stowarzyszenia przyjął rezygnację jednocześnie wybierając na funkcję Prezesa Zarządu kol. Stanisława Drosio. W rozszerzeniu informacji oświadczenie kol. Grzegorza Matyasika, zdającego funkcję Prezesa Zarządu.

Szanowni członkowie / członkinie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, czytelnicy i sympatycy portalu ObronaNarodowa.pl

Pragnę zakomunikować Wam, że z przyczyn osobistych / zawodowych - z dniem 24.05.2017 r. złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ObronaNarodowa.pl, a z dniem 31.05.2017 r. całkowicie zawieszam działalność w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl.

Bez mała 7 lat temu, gdy za namową dzisiejszego oficera Wojsk Obrony Terytorialnej, a ówczesnego instruktora Związku Strzeleckiego "Strzelec" zdecydowałem się podjąć wyzwanie związane z przewodzeniem projektowi ObronaNarodowa.pl, nie myślałem że tak szybko zobaczę przysięgę żołnierzy - ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej, która to odbyła się kilka dni temu. Gdy rozpoczynaliśmy działalność była nas garstka - dosłownie parę osób, a idea terytorialnej armii obywatelskiej, którą postanowiliśmy rozpropagować i wprowadzić była przedmiotem kpin i lekceważenia. Przez 7 lat zespół ludzi, któremu miałem zaszczyt i przyjemność przewodzić krok po kroku realizował cele, które zostały postawione 1 sierpnia 2010 roku z chwilą formalnego powołania projektu ObronaNarodowa.pl w przestrzeni publicznej. Dzięki wysiłkowi tych wszystkich ludzi, którzy mniej lub bardziej zaangażowali się w projekt ObronaNarodowa.pl, dziś moim zdaniem możemy obserwować efekt powstawiania Wojsk Obrony Terytorialnej.

W tym miejscu chciałbym podziękować im wszystkim za pomoc, zaangażowanie i wsparcie jakie udzielili idei Obrony Terytorialnej. Nie wymieniam nikogo z imienia i nazwiska, bo to oświadczenie urosłoby do kilku stron, a po drugie nie chciałbym nikogo pominąć - dlatego gorąco dziękuję wszystkim współpracownikom, osobom wspierającym, sympatykom - bez Waszej pracy, poświęcenia, pasji i determinacji idea Obrony Terytorialnej nie weszłaby w życie. Bardzo Wam dziękuję, że mogłem być Waszym przedstawicielem, że dzięki Wam mogłem być liderem awangardy wprowadzającej idee Obrony Terytorialnej w czyn. Dziękuję członkom obecnego Zarządu i poprzednich Zarządów za zaufanie, możliwość współpracy z ludźmi o silnych i ciekawych osobowościach, gdzie mimo różnic wszyscy pracowali zespołowo na rzecz realizacji idei Obrony Terytorialnej.

Myślę, że pewien etap można uznać za zamknięty - idea Obrony Terytorialnej poprzez tworzące się Wojska Obrony Terytorialnej właśnie się materializuje, ale wcale nie oznacza to końca misji stowarzyszenia. Moim zdaniem przed stowarzyszeniem rysuje się wiele nowych wyzwań - przede wszystkim działanie w zakresie tworzenia całego systemu Obrony Terytorialnej - bowiem trzeba pamiętać, iż Wojska Obrony Terytorialnej są jednym z wielu czynników tego systemu. Ważnym wyzwaniem dla idei OT będzie też wsparcie informacyjne, bowiem sprawa Obrony Terytorialnej została "zasypana" wieloma nieprawdziwymi informacjami w wyniku toczącego się sporu politycznego. W tym roku w stowarzyszeniu odbędzie się Walny Zjazd Delegatów, zapewne na nim zostaną zmodyfikowane oraz wytyczone nowe kierunki działania, a do tego czasu Zarząd to sprawdzony zespół ludzi, którzy wiedzą jak prowadzić dalej stowarzyszenie.

Nowemu Prezesowi życzę samych sukcesów i powodzenia!

(-) Grzegorz Matyasik

 
Linki
  1. http://old.obronanarodowa.pl/Printer/news/display/650/