ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
CYBERON
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

44 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

 | CYBERON  | 


W sierpniu 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej powołał projekt szkoleniowy "CYBERON".

CYBERON działa w następujących obszarach:
1. Rozwijanie zdolności obronnych i popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
2. Integracja ochotników organizacji proobronnych zainteresowanych aktywnością na rzecz cyberbezpieczeństwa w tym działań w środowisku informacyjnym.
3. Prowadzenie badań nad zjawiskiem manipulowania polską przestrzenią informacyjną przez obce ośrodki propagandowe.
4. Prowadzanie szkoleń i warsztatów
Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, przeznaczony jest dla członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, a także innych organizacji proobronnych i grup nieformalnych. .

Projekt CYBERON obejmuje zasięgiem teren całego kraju, oraz cyberprzestrzeń. Jest przeznaczony wyłącznie dla wybranych kandydatów w drodze weryfikacji.

Do działania w ramach projektu zapraszamy inne organizacje proobronne, które chciałyby rozpocząć działalność w przestrzeni cybernetycznej i realizować wspólnie cele projektu.

Zgłoszenia uczestnictwa, zapytania, w temacie CYBERON proszę kierować na email CYBER (klucz GPG)

Sztab CYBERON

Śledź nas na Twitterze: @cyberon_con