ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

44 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego

Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego jest w proponowanym systemie szkolenia specjalistycznym szkoleniem ogólnodostępnym:, którego ukończenie przygotowuje szkolonych działań w zakresie rozpoznania ogólno wojskowego prowadzonego przez pododdziały lekkiej piechoty oraz przygotowuje do Kursu Działań Rozpoznawczych.

Celem KRO jest uczyć:

· Organizacji i prowadzenia działań rozpoznania ogólnowojskowego

· Sposobów pozyskiwania informacji podczas prowadzenia działań rozpoznawczych;

· Organizacji, struktury i taktyki działania pododdziałów armii obcych;

· współdziałania ćwiczących w ramach działań pl i dr podczas prowadzenia działań rozpoznawczych

DOSKONALIĆ:

· umiejętności ćwiczących w prowadzeniu obserwacji;

· umiejętności ćwiczących w wykonywaniu szkiców terenu;

· nawyki bojowego zachowania się strzelców na polu walki.

SPRAWDZIĆ:

· praktyczne czynności związane z wyborem, zajmowaniem i urządzaniem stanowiska obserwacyjnego przez ćwiczących;


Szkolenie to dedykowane jest dla osób po kursie unitarnym (podstawowym). Plan kursu zawiera około 40 szkoleniowych godzin - 5 godzin przeznaczonych na teorię i 35 godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne. KRO będzie odbywał się w ciągu jednego weekendu (2 dni). KRO zakończone będzie ćwiczeniem taktycznym – zgrywającym, gdzie pluton ćwiczący będzie miał za zadanie wykonanie ćwiczenia z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego, polegającego na przeprowadzeniu obserwacji wyznaczonego punktu, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z tym związanej a następnie zaplanowaniu i przeprowadzeniu napadu na obiekt


Wyposażenie indywidualne i wymagania merytoryczne:
ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,

- hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,

- zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),

- śpiwór i karimatę,

- menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,

- przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,

- strój sportowy – dres i obuwie sportowe,

- prowiant suchy według osobistych potrzeb,

- przybory do pisania i rysowania,

- łopatkę piechoty,

- dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,

- okulary ochronne/gogle – obowiązkowo

- ochronniki uszu

- ubezpieczenie indywidualne NW

- wyżywienie w własnym zakresieRelacje


Rok 2013

Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego - Mrozy 2013

Rok 2012

Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego - Mrozy 2012 zakończony!
Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego - Nysa 2012

Rok 2011

Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego - podsumowanie (foto)