ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Lekka Piechota Obrony Terytorialnej - FAQ
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

43 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Chciałbym uczestniczyć w projekcie, ale w moim województwie nie działa żaden pododdział.

W takim wypadku proponujemy trzy rozwiązania:
1) Zgłosić się do najbliższego regionalnie pododdziału, nawet w sąsiednim województwie.
2) Rozpocząć szkolenie w ramach systemu szkoleń ON.pl, które są ogólnodostępne, a ich terminy publikowane są na portalu ObronaNarodowa.pl
3) Spróbować zawiązać pododdział w rejonie zamieszkania - w tym celu zamieścić ogłoszenie na forum regionalnym, a wcześniej skontaktować się z dowódcą projektu LPOT.

Chciałbym założyć pododdział w ramach projektu LPOT.

Prosimy o kontakt z dowódcą projektu LPOT. Nie obowiązują w tym zakresie jakieś sztywne zasady, w każdym razie musisz nas przekonać, że posiadasz do tego odpowiednie kompetencje - na pewno nie wystarczy do tego kontakt wirtualny. Uprzednio zapoznaj się z systemem szkolenia oraz regulaminem projektu.

Dobrym punktem wyjścia jest nawiązanie kontaktu z innymi osobami z województwa lub regionu np. za pośrednictwem for regionalnych na forum, a następnie uczestniczenia w szkoleniach pododdziału LPOT w sąsiednim województwie lub regionie (za zgodą jego dowódcy) lub w szkoleniach z systemu szkoleń ON.pl. Żeby zostać dowódcą pododdziału co do zasady wymagamy ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu dowódców drużyn SONDA organizowanego w ramach systemu szkoleń ON.pl. Nie jest to wymóg sztywny, w przypadku wykazania posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności, w tym dowódczo - metodycznych Dowództwo LPOT podchodzi do problemu indywidualnie.

Jesteśmy zorganizowaną grupą, chcielibyśmy stworzyć pododdział w ramach projektu LPOT.

Proszę skontaktować się z dowódcą projektu LPOT: j.klimanek@obornananrodowa.pl wtedy określony zostanie sposób weryfikacji wymaganych umiejętności i wyposażenia, a także otrzymacie informacje o sposobie na aktywność szkoleniową organizacji zewnętrznych lub grup nieformalnych zgodne z regulaminem projektu.