ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Lekka Piechota Obrony Terytorialnej
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

45 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Dnia 15 sierpnia 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej uchwałą nr 10/2012 powołał projekt szkoleniowy "Lekka Piechota Obrony Terytorialnej" (zwany dalej: LPOT).

Celem projektu jest:
1. wdrożenie systemu szkolenia odpowiadającego następującym potrzebom:
a. wyszkolenie potencjalnego żołnierza lekkiej piechoty,
b. niewielkim nakładem środków,
c. poprzez efektywne metody szkoleniowe oparte o krótkotrwałe szkolenia weekendowe oraz zgrupowania kursowe,
2. integracja ochotników organizacji proobronnych oraz grup nieformalnych zainteresowanych aktywnością w Nowej Obronie Terytorialnej.

Szczegóły i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w "Regulaminie Organizacyjnym LPOT" oraz zakładce "System szkolenia LPOT".

Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, przeznaczony jest dla członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, a także innych organizacji proobronnych i grup nieformalnych.

Do działania w ramach projektu zapraszamy inne organizacje proobronne oraz grupy nieformalne, którym bliska jest koncepcja powszechnej Obrony Terytorialnej i które chciałyby rozpocząć działalności w oparciu o określone zasady organizacyjne i pomoc jaką oferuje stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

Na potrzeby projektu Dowództwo LPOT może tworzyć struktury szkoleniowe nie będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w myśl art. 10 pkt. 2 Ustawy o Stowarzyszeniach.

Wszelkich informacji w tym temacie udzielają członkowie Stowarzyszenia, do których prosimy pisać w kwestiach ewentualnego uczestnictwa w projekcie LPOT:
Jacek Klimanek: j.klimanek@obronanarodowa.pl