Kto jest online

53 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


Aktualności    |    Galeria


Dnia 20 czerwca 2013 roku na podstawie rozkazu nr 01/2013 dowódcy projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej powołany został Lubuski Pluton Obrony Terytorialnej. Powstanie plutonu było usankcjonowaniem działań, jakie już od pewnego czasu były prowadzone na terenie województwa lubuskiego, a których prekursorem była 1 Lubuska Drużyna Obrony Terytorialnej oraz w późniejszym okresie zewnętrzny oddział SGO REC.

Z uwagi zbieżnych celów obu grup, a także wspólnie realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych oraz pozytywną oceną dowódcy projektu i Prezesa Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl zapadła decyzja o powiększeniu struktury do szczebla plutonu.

Równocześnie z powołaniem plutonu jego dowódca prowadzi aktywne działania na rzecz urealnienia struktury tak, aby pojęcie pluton nie było jedynie określeniem teoretycznym, ale odzwierciedlało jego etat w praktyce. Od dnia 1 października 2013 roku pluton posiada strukturę drużynową, która przedstawia się następująco:
1 Ldot - rejon oddziaływania: Żary, Żagań, Świętoszów oraz tereny przyległe;
2 Ldot - rejon oddziaływania: Międzyrzecz, Świebodzin, Skwierzyna oraz tereny przyległe;
3 Ldot - rejon oddziaływania: Żary, Zielona Góra oraz tereny przyległe.

Kontynuując ideę tworzenia struktur OT z lokalnych grup proobronnych zebranych we wspólnym projekcie LDOT drugą drużynę tworzą członkowie oddziału SGO REC., natomiast trzecia drużyna otwarta jest na kandydatów w części wywodzących się z organizacji Sokół. Zagospodarowywanie młodych ludzi, to dobry krok w kierunku ich rozwoju oraz kształtowania postaw patriotycznych. W ten sposób pogodzić można cele różnych grup oraz dążyć do ich jednolitego wykorzystania w przyszłości. Członkowie Lubuskiego Plutonu OT, to w dużej mierze aktywni żołnierze, rezerwiści oraz żołnierze NSR, a także pasjonaci wojska i działań na rzecz wychowania w duchu patriotyzmu oraz poszanowaniu Sił Zbrojnych.

Z uwagi na miejsca stacjonowania komponentów plutonu oraz wiedzy jego członków dążyć będziemy do specjalizacji w dziedzinach przydatnych w lokalnych działaniach OT, a więc:
- wsparciu lokalnej ludności oraz władz samorządowych w sytuacjach zagrożenia militarnego i niemilitarnego,
- wsparciu służb porządkowych i ochronnych w działaniach patrolowych oraz zabezpieczeniu obiektów ważnych ze względu na funkcjonowanie społeczeństwa oraz administracji publicznej,
- wsparciu ochrony doraźnie organizowanych punktów zaopatrzeniowych i medycznych,
- wsparciu jednostek wojsk operacyjnych w działaniach alarmowania, powiadamiania oraz uzupełniających system rozpoznania,
- prowadzeniu działań nieregularnych na terenie czasowo zajętym przez przeciwnika.

Dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianego wsparcia zewnętrznego na rzecz działalności plutonu to:
- współpraca szkoleniowa z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną,
- współpraca organizacyjna z Zarządem Powiatowym Ligii Obrony Kraju w Międzyrzeczu,
- współpraca szkoleniowa z JS 4046 Z.S Strzelec OSW,
- współpraca szkoleniowa z JS 3006 Z.S Strzelec OSW,
- współpraca organizacyjna z władzami gminnymi i powiatowymi,
- objęcie opieką merytoryczną klas mundurowych zorganizowanych przy Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu.

Najważniejszymi, cyklicznymi przedsięwzięciami szkoleniowymi o zasięgu ogólnopolskim są:
- szkolenie warsztatowe pn. "WEEKEND ZWIADOWCÓW".
Projekt ten wprawdzie realizowany jest już od czterech lat jednakże od tego roku został zakwalifikowany, jako stałe przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane oraz wspierane przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl stąd też jego rozwój oraz charakter corocznie ewoluował będzie w kierunku ruchu proobronnego na rzecz obrony terytorialnej;
- szkolenie taktyczno – medyczne "STAZA" organizowane przez 1 Lubuską Drużynę OT przy wsparciu JS 3006 ZS "Strzelec" OSW. Szkolenie bardzo potrzebne ze względu na praktyczne korzyści nie tylko w trakcie prowadzenia działań militarnych, ale budujące aktywną postawę na rzecz ratowania życia i zdrowia w sytuacjach codziennych.
- kontynuacja organizowanego na szczeblu LPOT "Kursu Walki w Mieście" czyli tzw. "Mały KWM" pozwalający na ćwiczenie zagadnień taktyki w terenie zurbanizowanym, w rejonie stałej aktywności plutonu. Kurs organizowany przez 1 Lubuską Drużynę OT.

Do chwili obecnej aktywny nabór członków prowadzi 1Ldot oraz okresowo 3Ldot natomiast od roku 2015 nabór taki organizowany będzie na szczeblu plutonu w przewidywanych dwóch okresach rekrutacji.

Dowódcą Lubuskiej OT jest mł. chor. rez. Jacek Klimanek - 20 lat służby w WP, w czasie której zajmował stanowiska od zwiadowcy-radiotelgrafisty do dowódcy plutonu. Posiadane specjalności to m. in. zwiadowca- radiotelegrafista, operator środków łączności, skoczek spadochronowy, instruktor strzelectwa. Brał udział min. w obronie City Hall w czasie bitwy o Karbalę w ramach operacji Iron Saber (II Zmiana PKW).

Kontakt z dowódcą plutonu: lubuska@obronanarodowa.pl