ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Małopolska Obrona Terytorialna
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

45 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Aktualności   |    Galeria


Pluton działa od 2012 roku i obecnie liczy 38 osób. W jego skład wchodzą osoby zamieszkałe w całym województwie małopolskim. Średnia wieku członków plutonu to 29 lat. Szkolenia organizowane są systemem weekendowym - jeden weekend w miesiącu (sobota od 8.00 do niedzieli godziny 12.00).

Szkolenie nastawione jest na nauczanie, a następnie doskonalenie i utrwalanie konkretnych umiejętności, które uważamy za niezbędne dla żołnierza Obrony Terytorialnej. Kładziemy nacisk na naukę taktyki oraz posługiwania się bronią, przy czym obydwa te zagadnienia traktujemy jako ściśle ze sobą powiązane - szkolenie ogniowe jest zintegrowane ze szkoleniem taktycznym. Spięcie tych dwóch elementów następuje po ukończeniu II etapu, kiedy realizujemy szkolenia taktyczno - ogniowe. Szkolenia ogniowe realizowane są na każdych zajęciach. Jeśli chodzi o broń indywidualną, posługujemy się kbk AKM, a to z uwagi na dostępność i cenę (również amunicji). W szkoleniu ogniowym wykorzystujemy system Zenith9.

Pluton działała poprzez:
1. organizowanie szkoleń wewnętrznych
2. udział w szkoleniach zewnętrznych (także komercyjnych - dla chętnych)
3. udział w ćwiczeniach organizowanych na szczeblu centralnym przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
4. współdziałanie z innymi grupami lub organizacjami o podobnym profilu, w szczególności działającymi w ramach projektu "Lekka Piechota Obrony Terytorialnej"

Szkolenia wewnętrzne są obowiązkowe dla wszystkich członków. Odbywają się co do zasady raz w miesiącu i trwają od 4 - 12 h. Dużą wagę przywiązujemy do kondycji fizycznej, ale treningi nie są temu poświęcane – zakładamy, że każdy efektywniej zadba o to samemu. Rezultatami swoich treningów można się pochwalić przed innymi członkami drużyny dwa razy do roku (okolice grudnia i czerwca), w czasie przeprowadzanych testów kondycyjnych.

Szkolenia zewnętrzne to wszystkie szkolenia, w których pluton występuje jako zorganizowana całość. Z założenia staramy się brać udział w większości szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, a dedykowanych dla grup.

Jesteśmy również otwarci na wspólne szkolenia z innymi grupami, szczególnie działającymi lokalnie.

Szkolimy się w oparciu o skrypty przygotowane przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej (Taktyka walki w terenie zurbanizowanym, Podręcznik Strzelca, i inne), powszechnie dostępne procedury wojskowe US Army (tzw. FM-ki) oraz doświadczenia własne.

Więcej informacji na temat naszej działalności www.malopolska.obronanarodowa.pl