Kto jest online

51 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


"Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych". Takie przesłanie zawarli twórcy Konstytucji 3 Maja, którzy trafnie, lecz niestety za późno spostrzegli, że 50 tys. armia zawodowa Ojczyzny nie obroni. Można zaryzykować stwierdzenie, że dziś po 220 latach od powstania tamtego przesłania zmierzamy w podobnym kierunku. Ponieważ są możliwości i czas aby temu procesowi przeciwdziałać i zaktywizować obywateli Rzeczpospolitej Polskiej 1 sierpnia 2010 r. grupa osób wywodzących się z Ruchu Strzeleckiego postanowiła uruchomić projekt "ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej", którego główną misją jest doprowadzenie do stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa. Misję tą chcemy realizować zarówno poprzez prowadzenie kampanii uświadamiającej społeczeństwu polskiemu jaką ważną wartością jest zdolność do skutecznej obronny państwa i jakim ważnym i niezbędnym elementem jest ochotnicze wojsko - Obrona Terytorialna, oraz poprzez bezpośrednie działania związane z integracją organizacji / grup / oddziałów / jednostek proobronnych realizowane za pośrednictwem wspólnych szkoleń i przedsięwzięć.

Przesłaniem dla naszej misji są słowa twórców polskiej Obrony Terytorialnej prof. Józefa Marczaka i prof. Ryszarda Jakubczaka:
Dla osiągnięcia przez Polskę strategicznej przewagi obrony, zapewniającej wiarygodne i skuteczne odstraszanie, ochronę i obronę Polski oraz realizację zadań obrony wspólnej NATO niezbędna jest dwukomponentowa struktura sił zbrojnych, składająca się z elitarnych i mobilnych wojsk operacyjnych oraz powszechnej obrony terytorialnej. ([w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, praca pod red. R. Jakubczaka, J Flisa, Warszawa 2006, str. 293).
Obrona Terytorialna w wypadku Polski to dziedzina decydująca o bycie oraz przyszłości narodu polskiego i jego państwa. (cyt. za R. Jakubczak, Obrona Terytorialna III RP, str. 33).


1. Cele i ich realizacja

2. Działalność publicystyczna i prowadzone działania promocyjne Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

3. Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

4. Tradycje i barwy

5. Plan działań na przyszłość