ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Opolska Obrona Terytorialna
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

46 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Aktualności  


W dniu 30 maja 2015 roku, w ramach projektu szkoleniowego Lekka Piechota Obrony Terytorialnej, został utworzony Opolski Pluton Obrony Terytorialnej (obecnie Opolski Pluton Obrony Narodowej).

Oddział zrzesza osoby z Opolszczyzny oraz województw sąsiednich, którym bliska jest idea funkcjonowania terytorialnego komponentu sił zbrojnych czyli Wojsk Obrony Terytorialnej.


Swoją ofertę kieruje do osób pełnoletnich (najchętniej widziane osoby 25+) chcących zyskać wiedzę i umiejętności z zakresu wyszkolenia ogólnowojskowego. W związku z planami MON - utworzenia w najbliższych latach Brygady OT - ma ambicje zbudować potencjał ludzki w postaci dobrze przeszkolonego oddziału, którego członkowie będą mieli możliwość wejścia w struktury WOT, a kandydaci na podoficerów i oficerów WOT, zdobędą aktualną i profesjonalną wiedzę z zakresu planowania działań taktycznych i dowodzenia pododdziałami w walce oraz poznają nowoczesne metody szkoleniowe i metodykę nauczania.

Kadrę Opolskiego Plutonu Obrony Narodowej stanowią żołnierze w służbie czynnej oraz członkowie stowarzyszenia z przeszkoleniem wojskowym. Działalność oddziału skupiona jest na szkoleniu ogólnowojskowym oraz współpracy z innymi organizacjami i podmiotami.

Przygotowując swoich członków do służby w przyszłych Wojskach Obrony Terytorialnej, Opolski Pluton Obrony Narodowej kładzie duży nacisk na szkolenie strzeleckie oraz taktyczne, zgodne ze specyfiką działań wojsk lekkich.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych, związanym z koniecznością pogodzenia szkolenia z obowiązkami zawodowymi oraz osobistymi, zajęcia organizowane są systemem weekendowym, tj. jeden weekend w miesiącu (sobota i niedziela).

Opolski Pluton Obrony Narodowej działała poprzez:
1. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.
2. Udział w szkoleniach zewnętrznych.
3. Udział w ćwiczeniach organizowanych na szczeblu centralnym przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
4. Współdziałanie z innymi organizacjami o podobnym profilu, w szczególności działającymi w ramach projektu "Lekka Piechota Obrony Narodowej"

Szkolenia wewnętrzne podzielone są na etapy:
1. Kurs unitarny - mający za zadanie wyposażyć każdego szkolonego w podstawowe umiejętności indywidualne żołnierza lekkiej piechoty.
2. Kursy na szczeblu drużyny i plutonu:
- kurs piechoty
- kurs rozpoznawczy
- kurs działań patrolowych
- kurs TCCC
- kursy dowódczo-instruktorskie (kurs dowódców: sekcji, drużyny, plutonu)

Osoby zainteresowane działalnością w ramach Opolskiego Plutonu Obrony Narodowej zapraszamy do kontaktu z dowódcą pod adresem: opolska@obronanarodowa.pl