ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Procedura wejścia do programu GSR
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

47 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kogo szukamy?

O udział w projekcie szkoleniowym GSR ubiegać się może każdy pełnoletni obywatel RP, preferowani są członkowie projektu szkoleniowego Lekka Piechota Obrony Narodowej, co nie wyklucza udziału osób dotychczas niezrzeszonych.
Wymagania:
- wiek minimum 18 lat,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie minimum 2 - letniego stażu w stowarzyszeniach proobronnych,
- brak przeciwwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego,
- po ukończeniu Weryfikacji GSR członkostwo w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.
- W przypadku osób nie posiadających żadnej formy przeszkolenia wojskowego, a co za tym idzie nie spełniających jednego z kryteriów przyjęcia odsyłamy do projektu LPON: https://obronanarodowa.pl/content/lekka-piechota-obrony-terytorialnej.html

Jak dostać się do GSR?

Etap I - centralna Weryfikacja GSR

Weryfikacja GSR jest to wstępny etap doboru kandydatów do Grup Szturmowych w ramach projektu szkoleniowego Grupy Szybkiego Reagowania ObronaNarodowa.pl realizowany jest 1 - 2 w roku. Ukończenie Weryfikacji skutkuje otrzymaniem Oznaki Weryfikacyjnej GSR oraz możliwości przystąpienia do etapu II rekrutacji w ramach GSR.

gsr-rekrutacja.jpg

Zgłoszenia:

Zgłoszenie obejmuje wysłanie na adres e-mail gsr@obronanarodowa.pl swojego profilu w którym kandydat uwzględni :
W tytule : Weryfikacja GSR – Imię Nazwisko
- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- posiadane wykształcenie i uprawniania,
- własne predyspozycje,
- zainteresowania,
- informacje o ukończonych kursach stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl oraz innych organizacjach proobronnych,
- staż w JS, LPON lub innym stowarzyszeniu(zajmowane stanowiska / pełnione funkcje),
- uzasadnienie powodów zgłoszenia do programu GSR ON.pl. (Więcej niż kilka zdań.)

Następnie kandydat otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o zakwalifikowaniu się na Weryfikację GSR oraz dalszymi krokami.

Zgłoszenia przyjmowane są również w systemie ciągłym, niezależnie od ogłoszonego terminu najbliższej Weryfikacji GSR. W przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń możliwa jest organizacja weryfikacji we wcześniejszym terminie.

Najbliższy termin weryfikacji: 1-3 marca 2019 r. https://www.facebook.com/events/913697525450023/

W ramach Etapu I kandydaci przechodzą egzamin z WF oraz część taktyczną weryfikacji realizowaną pod wzmożonym wysiłkiem psychofizycznym.

Egzamin z WF obejmuje:

- marszobieg na 8 km,
- skłony tułowia leżąc przez 2 min.,
- podciąganie na drążku,
- ugięcia ramion w podporze przodem przez 2 min.,
- przysiady przez 2 min.,
- walka wręcz,
- wejście na linę,
- sprawdzian wysokościowy.

Ważne!

Oczywiście można również poprzestać wyłącznie na zdobyciu Oznaki Weryfikacyjnej GSR, która stanie się w ten sposób potwierdzeniem dobrych podstaw wyszkolenia taktycznego i przygotowania fizycznego po ukończeniu Weryfikacji GSR.

Pozytywne ukończenie etapu I nie skutkuje jednoczesnym wyznaczeniem na stanowisko w strukturach GSR. W przypadku wątpliwości co do kandydata dowódca projektu GSR może podjąć decyzję o braku możliwości dalszej współpracy.

Etap II - psychofizyczny sprawdzian terenowy

Kandydaci, po ukończeniu Weryfikacji GSR oraz przesłaniu formularza rekrutacyjnego zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu, obejmującego grę terenową realizowaną w wybranym terenie górzystym, gdzie poddawani są znacznemu obciążeniu psychofizycznemu. Kandydaci oceniani są pod kątem posiadanej wytrzymałości psychofizycznej, motywacji i cech indywidualnych pożądanych u kandydata.

Pozytywne ukończenie etapu II - sprawdzianu terenowego skutkuje zakwalifikowaniem się na szkolenie podstawowe będąc pełnoprawnym członkiem Projektu Grupy Szybkiego Reagowania ObronaNarodowa.pl.

Fortuna Favet Fortibus!