Kto jest online

33 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


Opolska Obrona Terytorialna - rekrutacja 2016  Na dół

Go to page :

 • NABÓR 2016 ROZPOCZĘTY!

  REKRUTACJA W ROKU 2016 POTRWA DO 8 MAJA.

  Opolska Obrona Terytorialna rozpoczyna nabór do plutonu szkolnego! Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową do 8 maja. Pierwsze spotkanie - organizacyjne, odbędzie się 15 maja w Opolu. Pierwsze zajęcia szkoleniowe dla naboru 2016 rozpoczną się z początkiem lipca w Nysie.

  Wszystkie osoby chcące wstąpić do Opolskiej OT, zobowiązane są odbyć szkolenie podstawowe realizowane metodą weekendową – jeden weekend (sobota – niedziela) w miesiącu. Zaliczenie szkolenia podstawowego jest obecnie warunkiem przyjęcia do Opolskiej OT. Ze względu na natężenie zajęć konieczne będzie również samokształcenie w formie e-learningu (materiały dostępne po przyjęciu na szkolenie unitarne).

  1. Członkostwo w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz opłacenie składki członkowskiej (możliwe przystąpienie po spotkaniu organizacyjnym, jednak nie później niż do pierwszych zajęć) - procedura.
  2. Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego),
  3. Wiek minimum 18 lat (preferowane osoby 25+),
  4. Polskie obywatelstwo,
  5. Pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej,
  6. Zgromadzenie niezbędnego wyposażenia do zajęć (lista poniżej).
  Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi systemu szkolenia LPOT.

  I. Tematyka zajęć
  1. Taktyka – taktyka indywidualna oraz podstawy taktyki drużyny lekkiej piechoty
  2. Szkolenie ogniowe – bronioznawstwo i strzelania z broni strzeleckiej (7,62 mm kbk AKM),
  4. Regulaminy – podstawy musztry indywidualnej i zespołowej,
  5. SERE – wprowadzenie do survivalu militarnego,
  6. Szkolenie sapersko – inżynieryjne – podstawy inżynieryjnego zabezpieczenia pola walki,
  7. Terenoznawstwo – zasady orientacji topograficznej oraz wykonywanie marszu na orientację,
  8. Łączność – zasady prowadzenia korespondencji i nawiązywania łączności radiowej,
  9. OPBMR – stosowanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami.

  II. Niezbędne wyposażenie
  Osoby przyjęte na szkolenie unitarne zobowiązane są do skompletowania poniższego wyposażenia indywidualnego.
  Umundurowanie:
  a. beret ON.pl
  b. mundur w maskowaniu wz.93 pantera leśna
  c. czapka polarowa
  d. kapelusz w maskowaniu wz.93 pantera leśna
  e. buty za kostkę typu wojskowego
  f. rękawiczki taktyczne
  Uzbrojenie:
  g. oporządzenie taktyczne
  h. atrapa/broń szkolna/broń palna kbk AKM
  i. hełm z pokrowcem w maskowaniu wz.93 pantera leśna
  j. maska przeciwgazowa
  k. łopatka piechoty
  l. kombinezon przeciwchemiczny
  m. busola
  Bytowanie:
  n. plecak patrolowy
  o. karimata
  p. śpiwór
  r. manierka z kubkiem
  s. farbki do maskowania
  t. krzesiwo
  Szczegółowe rekomendacje odnośnie wyposażenia oraz dopuszczalne terminy zakupu poszczególnych jego elementów omówione zostaną na spotkaniu organizacyjnym oraz będą dostępne po przyjęciu w poczet Stowarzyszenia.

  III. Koszt zajęć
  Zajęcia są nieodpłatne w tym sensie, że instruktorzy działają społecznie. Natomiast konieczne jest pokrycie kosztów obiektu, zabezpieczenia materiałowego, a osoby bez własnej broni palnej również amunicji – koszt jednych zajęć może się wahać do kilkudziesięciu złotych.

  IV. Procedura zgłoszeń
  1) Do 8 maja 2016 roku, wyślij na nasz adres: opolska@obronanarodowa.pl maila zatytułowanego „Zgłoszenie unitarka 2016” zawierającego następujące dane:
  a. adres mailowy
  b. imię i nazwisko
  c. wiek
  d. wykonywany zawód
  e. gminę i powiat w którym mieszkasz
  f. inne informacje, które uznasz za istotne (np. uprawnienia instruktorskie, doświadczenie wojskowe lub w organizacjach paramilitarnych, inne niekoniecznie związane ze szkoleniem ogólnowojskowym itp.)
  g. jeżeli jesteś już członkiem lub wysłałeś wniosek – datę wysłania wniosku o przyjęcie w poczet członków ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz potwierdzenie uiszczenia składki członkowskiej. Jeżeli przed wysłaniem zgłoszenia chcesz przystąpić do stowarzyszenia, zapoznaj się z procedurą: http://www.obronanarodowa.pl/content/zgloszenie-do-stowarzyszenia.html
  h. umieść klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji i uczestniczenia w projekcie LPOT Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.”
  2) W odpowiedzi na Twojego maila, poinformujemy Cię o wyniku procesu rekrutacyjnego, oraz o terminie i miejscu spotkania organizacyjnego i rozpoczęcia szkolenia podstawowego.  Edytowany przez gieroy o 16-04-2016 - 10:37.
 • Mam nadzieję, że przyjmiecie na szkolenie grupę osób z Dolnego Śląska. Dążymy do utworzenia projektu DOT, póki co nie ma zaplecza także chcielibyśmy rozpocząć szkolenie w sąsiednim województwie.
 • Zapraszamy, czekamy na Wasze zgłoszenia.
 • Kiedy będzie następna rekrutacja dla tych co nie zdążyli do 8 maja ?
 • Proszę wysłać zgłoszenie - jest jeszcze możliwość załapać się na lipcowe szkolenie unitarne. Kolejny termin w przyszłym roku.
 • Super dzięki za info już wysyłam ...
 • Witam. Wszystko już wysłane, czekam na odpowiedź .

Go to page :

 • 0 users

This list is based on users active over the last 30 minutes.