ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Ćwiczenie "Kompania w Obronie" - relacja
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

52 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Ćwiczenie "Kompania w Obronie" - relacja

Nadesłał admin w dniu 17-11-2010 - 00:58

WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133

kompaniawobronie.jpgW dniu 13 listopada 2010 r. o godz. 9.00 uroczystym apelem rozpoczęło się zgrywające ćwiczenie taktyczne "Kompania w obronie" organizowane przez stowarzyszenie "ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej" oraz Jednostkę Strzelecką 0705 im. Bronisława Mroczkowskiego z Białobrzegów realizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Białobrzegi. Celem ćwiczenia było zgrywanie współdziałania strzelców / uczestników w ramach działań kompanii, plutonu i drużyny podczas prowadzenia obrony.

Podczas ćwiczenia realizowano między innymi zagadnienia związane z zajęciem punktu oporu, organizacją systemu ognia, prowadzeniem obrony na przednim skraju oraz przejście na stanowiska zapasowe. W ćwiczeniu brało udział 115 uczestników, w tym 71 ćwiczyło w ramach kompanii realizującej ćwiczenie główne, 21 ćwiczyło w ramach GSR, 14 osób zabezpieczało ćwiczenie, 5 osób stanowiło kadrę ćwiczenia. Uczestnicy byli z różnych organizacji i grup proobronnych min: ZS "Strzelec", ZS "Strzelec" OSW, Związku Strzeleckiego, 8 Kompanii Piechoty Górskiej, Klubu LOK "Zwiad", COS Wrocław, Formacji Śląsk.

Kadrę stanowili:
Grzegorz Matyasik - Kierownik ćwiczenia
Cezary Zwierzchowski -Z-ca Kierownika ds. Logistyki
Grzegorz Sanik - D-ca kompanii
Tadeusz Mika - Rozjemca
Tomasz Matyasik - Szef kompanii
Adam Jarosławski - D-ca 1 plutonu
Bartosz Matyaszek - D-ca 2 plutonu
Edwin Dański - D-ca 3 plutonu
Paweł Supiński - D-ca plutonu GSR

ćwiczenie rozpoczęło się od zajęć teoretycznych - najpierw Kierownik ćwiczenia przeprowadził wykład nt. ogólnych zasad prowadzenia obrony przez pododdziały wojsk lądowych, następnie Dowódcy plutonów przeprowadzili zajęcia związane z zasadami prowadzenia obrony na szczeblu plutonu i drużyny lekkiej piechoty. Po obiedzie, o godz. 14.00, uczestnicy ćwiczący w ramach kompanii przemieścili się w rejon ćwiczenia gdzie do godziny 19.00 ćwiczono zagadnienia związane z zajęciem i przygotowaniem stanowiska przez pojedynczego żołnierza, następnie zagadnienia związane z realizacją zabezpieczenia bojowego podczas prowadzenia obrony po czym rozpoczęto działania zgrywające na szczeblu drużyny i plutonu. Po zajęciach praktycznych czekała na uczestników gorąca kolacja oraz krótka prezentacja podstawowego wyposażenia strzelca / żołnierza po czym na kompanii rozpoczął się capstrzyk.

Następny dzień ćwiczenia rozpoczął się alarmem bojowym o godz. 03.00, a po wydaniu środków pozoracji i suchych racji żywieniowych kompania wyruszyła w rejon ćwiczenia zajmując punkt oporu. Przy każdym ćwiczącym plutonie był dedykowany rozjemca, który podawał informacje dt. oddziaływania przeciwnika. W kulminacyjnym momencie ćwiczenia działania przeciwnika podgrywał pododdział GSR, który desantował się łodziami użyczonymi przez WOPR na drugi brzeg Pilicy, a inny pododdział podegrał włamującego się przeciwnika od strony kompanii sąsiadującej zagrażając okrążeniem broniącej się (ćwiczącej) kompanii. Kompania pod naciskiem sił przeciwnika dokonała przejścia na stanowiska zapasowe, a przełożony wprowadził odwody w wyniku czego natarcie przeciwnika zostało zatrzymane.

O godz. 11.45 uroczystym apelem pod Urzędem Miejskim w Białobrzegach ćwiczenie zostało zakończone. Szczególne podziękowania za przeprowadzenie zabezpieczenia logistycznego należą się kpt. ZS Cezaremu Zwierzchowskiemu i strzelcom z JS 0705 im. Bronisława Mroczkowskiego z Białobrzegów.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg