ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Warsztaty rozpoznawcze GSR
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

52 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Warsztaty rozpoznawcze GSR

Nadesłał admin w dniu 05-01-2019 - 23:27

Picture 0 for Warsztaty rozpoznawcze GSR

W dniach 15 - 17 lutego 2019 roku w Górach Świętokrzyskich odbędą się Warsztaty Rozpoznawcze GSR, których organizatorem jest GSR ON.pl (Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl). Kierownikiem szkolenia jest dr Paweł Makowiec. W szkoleniu wezmą udział zwarte pododdziały z 9 i 10 Brygady Obrony Terytorialnej. Szczegóły w rozszerzeniu.

Sprzęt (poniższe wymagania należy traktować jako minimalne):
- Atrapa broni długiej;
- Oporządzenie/kamizelka taktyczna;
- Sprzęt do prowadzenia obserwacji (lornetka, peryskop zwiadowcy itp.);
- Sprzęt łączności (w obrębie pododdziału);
- Sprzęt nawigacyjny (busola, GPS itp.);
- Śpiwór/karimata;
- Odzież maskująca (zimowa, jeśli wystąpi pokrywa śnieżna).

Wyżywienie:
We własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą racje żywnościowe na 3 dni.

Ubezpieczenie:
Wykupione ubezpieczenie NNW należy przywieźć ze sobą.

Opłata za szkolenie: 40 zł
(przelew zaliczki na wskazane konto po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: gsr@obronanarodowa.pl do dnia 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie obejmować powinno:
- Imię i nazwisko
- Data urodzenia
- Przynależność organizacyjna (jednostka organizacyjna, grupa).

Organizator zapewnia:
- Ubezpieczenie OC szkolenia.
- Mapy terenu.
- Środki pozoracji.
- Przygotowane wcześniej zadania dla grup, losowane przed przystąpieniem do działania. Kolejne rozkazy otwierane w wyznaczonym czasie bądź podejmowane w punktach kontaktowych.

Plan warsztatów w działaniach rozpoznawczych Świętokrzyskie 2019

15 lutego 2019 r.
- Zbiórka 10.00 (miejsce zbiórki po otrzymaniu zgłoszenia)
- Organizacja pododdziałów, czynności administracyjne.
- Wyjście pododdziałów do rejonów wyjściowych.

16 lutego 2019 r.
- Działania taktyczne patroli rozpoznawczych (wg zadań).
W zadaniach występować mogą następujące elementy działań rozpoznawczych:
- Organizacja i praca na posterunku obserwacyjnym (PO);
- Rozpoznanie obiektu;
- Rozpoznanie rejonu/pasa terenu;
- Zasadzka drużyny;
- Napad;
- Baza pasywna.

17 lutego 2019 r. CD działania. Podsumowanie i zakończenie szkolenia (około 12.00).